Klachtenregeling

Klachtenprocedure van Heroes Equitherapie:
Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Wanneer een dergelijke situatie ontstaan, vinden we het fijn dit zo snel mogelijk uit de wereld te helpen en dit samen op te lossen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen. 

Melden bij Heroes Equitherapie:
Als je een klacht hebt kun je dit direct melden. Wij zullen de klacht met jou bespreken en samen naar een oplossing zoeken. Je kunt de klacht schriftelijk indienen bij Heroes Equitherapie (via: info@heroes-equitherapie.nl) of we kunnen een afspraak inplannen om de klacht te bespreken.

Vanzelfsprekend heeft u altijd het recht om rechtstreeks contact op te nemen met onze onafhankelijke externe klachtenfunctionaris zonder tussenkomst van Heroes Equitherapie.

Externe klachtenfunctionaris
Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van de NFG. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. 

Je kunt contact opnemen met de counselor van de NFG email om de klacht te bespreken, klik dan op onderstaande link. Ook kunt u terecht bij de externe klachtenfunctionaris van de NFG de gegevens staan ook. In de link de gegevens.

Contact opnemen met de counselor van de NFG

Onder deze link vind je het stappenplan:

Onafhankelijke geschilleninstantie:
Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kún je ervoor kiezen een rechtszaak aan te spannen, maar je kunt er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan de geschilleninstantie Camcoop.

Camcoop voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij de NFG.Scroll naar boven